Propozice na 2. kolo II. Ligy  skupina B v LRU Feeder.

Pořadatelé II. Ligy v LRU Feeder s pověřením Rady ČRS a  si Vás dovolují pozvat na 2. kolo II. Ligy  sk. B v LRU Feeder.

 

Termín závodu: 4.9.-5.9.2021

 

Místo konání závodu:  471 005  řeka Bečva (úsek mezi mostem Míru a železničním mostem).

 

 

Organizační výbor:

Garant závodu: Tomáš Dorotík

Ředitel závodu: Marek Vik

Hlavní rozhodčí: Jana Králová

JURY: bude stanovena z řad závodníků

 

 

Časový harmonogram závodu:

 

Pátek 3.9.2021

Od 12:00 – do 20:00 hodin je povolen oficiální trénink v celé délce závodní tratě. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

 

Sobota  4.9.2021

08:00 – 08:30             sraz, prezentace

08:30 – 09:00              losování

09:00 – 09:30              přesun k sektorům

09:30 – 10:50              1. signál – příprava

10:00 – 10:30              2. signál  – kontrola krmení

10:50 – 11:00              3. signál – krmení

11:00 –                        4. signál –  začátek 1. kola závodu

15:55 –                        5. signál – 5 minut do konce kola

16:00 –                        6. signál – konec 1. kola, vážení      

                        

Neděle 5.9.2021

07:30 – 08:00              losování

08:00 – 08:30              přesun k sektorům

08:30 – 09:50              1. signál – příprava

09:00 – 09:30              2. signál – kontrola krmení

9:50 – 10:00                3. signál – krmení

10:00 – 15:00              4. signál – začátek 2. kola závodu

14:55 –                        5. signál – 5 minut do konce závodu

15:00 –                        6. signál – konec závodu

16:15 –                        vyhlášení       

 

Pravidla závodu:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU Feeder, v platném znění pro rok 2021. Každý závodník musí mít 2 závodní vezírky !

 

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:

Platný státní rybářský lístek, platná povolenka k rybolovu na revír CRS, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2021.

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.

 

Závodní trať:

Bude rozdělena do tří sektoru A, B, C přibližně po 11m. Břeh travnatý (doporučuji vzít sebou srp či mačetu), voda středně tažná s hloubkou 1 – 2m, dno šterkové, výskyt ryb: kapr obecný, cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, ostroretka, parma, sumec.

 

Výhry: Poháry dle soutěžního řádu 2021.

Pořadatel občerstvení nezajišťuje!!!

Ubytování organizátor nezajišťuje.

 

Účast výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15 let ručí rodiče nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku na místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

 

PARKOVÁNÍ: Bude možné pod korunou hráze až od soboty 4.9.2021. Sjezd k vodě je možný pouze ze sjezdu, který je cca 50 m nad železničním mostem! Bližší informace k parkování dostanou všichni přihlášení později před závodem.

 

PROSÍME O DŮKLADNÉ SEZNÁMENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ, KTERÉ BUDOU ZVEŘEJNĚNY SPOLU S PROPOZICEMI!

 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

Další informace na tel: 604758592 vikmarek@seznam.cz

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *