Propozice na závod – 1.kolo II.ligy LRU Feeder sk.B

Propozice na závod – 1.kolo II.ligy LRU Feeder sk.B

Pořadatelé II.ligy sk.B v LRU Feeder s pověřením rady ČRS a ve spolupráci s MO Brodek u Přerova si Vás dovolují pozvat na 1.kolo 2.ligy sk.B v LRU Feeder.

Termín: 25.5. – 26.5.2024
Místo konání závodu: revír č.: 471 229 Krčmaň 1A, štěrkovna Krčmaň
Ředitel závodu: Hanousek Václav
Garant závodu: Janiš Jiří
Hlavní rozhodčí: Ing. Přidal Petr
JURY: bude stanovena z řad závodníků

 

Časový harmonogram:

 

Pátek 24.5.2024
12:00 – 18:00
Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není povoleno sakovat ryby. Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích. Po ukončení oficiálního tréninku je lov ryb na závodním úseku zakázán!

Sobota 25.5.2024
07:30 – 08:00 Sraz, prezentace
08:00 – Oficiální zahájení závodů
08:00 – 09:00 Losování dle losovací tabulky
09:00 – 09:30 Přesun k sektorům
09:30 – 10:50 1. signál – příprava
10.00 – 2. signál kontrola krmení
10.50 – 3. Signál – krmení
11:00 – 4. signál – začátek 1. kola závodu
15:55 – 5. signál – 5 min. do konce kola
16:00 – 6. signál – konec 1. kola, vážení

Neděle 26.5.2024
06:30 – 07:00 Sraz na závodním úseku
07:00 – 07:30 Losování dle losovací tabulky
07:30 – 08:30 Přesun k sektorům
08:30 – 1. signál začátek přípravy
08:30 – 09:50 Příprava
09.00 – 2. signál kontrola krmení
09:50 – 3. signál-krmení
10:00 4. signál – začátek 2.kola závodu
14:55 5. signál – 5 min. do konce kola
15:00 6. signál – konec 2. kola
15:00 – 16:00 – vážení
16:30 – Vyhlášení výsledků, předání cen

Závodní trať: bude rozdělena do tři sektorů A, B, C. Losem se určí, kdo kde chytá. Každý sektor je pak rozdělen na 14 úseků po cca 12 metrech. Voda mimopstruhová, stojatá s hloubkou 1 – 3 m, břeh je tvořen štěrkem.
Výskyt ryb: kapr, karas, cejn, plotice, lín, perlín

Pravidla
Každý závodník závodí na vlastní nebezpečí. Soutěží se dle Závodního a Soutěžního řádu LRU FEEDER 2024. Viz http://www.rybsvaz.cz/ Závodníci jsou povinni seznámit se s těmito řády a řídit se jimi.

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:
Platný státní rybářský lístek, platná legitimace člena ČRS/MRS, platná povolenka k rybolovu na revíru 471 229, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2024 – bude kontrolováno při prezentaci.

Upozornění:
Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu.

Parkování je povoleno na silnici souběžné se závodním úsekem za dodržení platných silničních předpisů.

Bivakování je povoleno na louce mezi závodním úsekem a souběžnou silnicí za dodržení BPVRP pro daný revír.
Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.

Ubytování ani občerstvení pořadatel nezajišťuje.

 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

Další info Jirka Janiš na tel: 608 639 810, charlifisch@seznam.cz

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *