Maver cup

Maver CUP FEEDER 2019 a Krajský přebor LRU MRS FEEDER 2019
Stejně jako loni jsme zvolili pro oživení závodů LRU MRS FEEDER, sloučit  KP s teamovým závodem MAVER CUPem.  Na každý jednotlivý závod bude možné se přihlásit i samostatně a nebude vyžadována známka sportovce, bude stačit pouze registrace na stránkách ČRS. Proto doufáme ve větší účast jako v předchozích ročnících.

 

datum              revír                                        MO MRS                      Závod

21.4.2019         Sázava 19 – Pilská nádrž         Žďár nad Sázavou        KP MRS + MAVER CUP

22.-23.6.2019     Balinka 1A – Měřín                 Měřín                                       MAVER CUP

2.11. 2019        Svratka 5 – Prigl                       Brno                            KP MRS + MAVER CUP

 

Bližší informace k jednotlivým závodům budou k dispozici v propozicích. V případě nepříznivého počasí (vysoká nebo zakalená voda apod.) může být závodní úsek změněn. Soutěží se dle Soutěžního a Závodního řádu LRU Feeder pro rok 2019, se změnou v registraci pro teamy. Team je tříčlený, jako náhradník může nastoupit libovolný závod za předpokladu, že nenastoupil za jiný team (závodník může startovat pouze v jednom teamu). Na některých závodech může být nařízeno použití dvou vezírků.

 

Soutěžit se bude v kategoriích:

Krajský přebor LRU MRS FEEDER:

 • Mládež do 18 let
 • Dospělí
 • Ženy

 

MAVER CUP:

 • Mládež do 18 let
 • Dospělí
 • Ženy
 • Tříčlenné teamy

 

V každé kategorii se musí zúčastnit alespoň tři závodníci, aby byla vyhlášena!!

Bodování / hodnocení:

MAVER Cupu 2019:

Každý závod bude mít dvě kola po třech až pěti hodinách, každé kolo bude bodově hodnoceno zvlášť. Vítězem jednotlivého závodu se stává závodník s nejnižším součtem umístění v obou kolech. V případě rovnosti umístění rozhoduje vyšší počet bodů (váha ryb v gramech). Zvítězí družstvo s nejnižším součtem umístění, v případě rovnosti umístění rozhoduje vyšší počet bodů.
Pořadí jednotlivých kol závodů (6 kol) se sčítá a vítězem celého ročníku MAVER CUPu 2019 se stává závodník a družstvo s nejnižším součtem umístění. V případě rovnosti umístění rozhoduje vyšší počet pomocných bodů (celková váha ryb v gramech). Celkově budou vyhlášeny kategorie muži, mládež do 18 let, ženy a družstva. První tři závodníci, nejlepší mládežník, nejlepší žena a nejlepší družstva budou v každém kole odměněny poháry. Vítězové sektorů v jednotlivých kolech také obdrží pohár – sektorovku. Celkové pořadí bude vyhlášeno na místě po skončení třetího závodu. První tři závodníci v celkovém pořadí v každé kategorii a první tři družstva obdrží pohár a věcné ceny.

 

KP LRU MRS FEEDER 2019:

Krajský přebor bude hodnocen zvlášť, ale nebude po jednotlivých závodech vyhlašován – první závod na Sázavě 19 a třetí závod na Priglu, revír Svratka 5 po tomto bude vyhlášeno celkové pořadí KP redukovaného pořadí z těchto dvou závodů.

Každý závod bude mít dvě kola po třech až pěti hodinách, každé kolo bude bodově hodnoceno zvlášť. Vítězem jednotlivého závodu se stává závodník s nejnižším součtem umístění v obou kolech. Krajským přeborníkem se stává závodník s nejnižším součtem ze čtyř kol těchto závodů.

Na všechny tři závody MAVER CUPu a KP MRS LRU feeder bude potřebná registrace LRU, ale není potřeba vylepená známka.  Bude kontrolováno před závodem!!!

 

Registraci vyřídíte na stránkách Českého rybářského svazu ZDE. Registrace musí být obnovena každý rok!!!

 

Startovné:

MAVER Cupu 2019
Přihlášky je třeba kompletně vyplnit a zaslat nejpozději do 1.4.2019. Aby bylo možné uplatnit zvýhodněné startovné, musí být na celý pohár uhrazeno předem, nejpozději do 14.4.2019. Při zaplacení po tomto termínu se připočítává k celkové částce za družstvo 500 Kč.

 

Možnosti přihlášení:

 • Tříčlenné družstvo před celým pohárem – (3x 250 Kč x 3 závodníci) 2.250,- Kč
 • Jednotlivec na celý seriál (3×300) 900,- Kč
 • Jednotlivec na KP (2×325) 650,- Kč
 • Na každý závod jednotlivě je startovné min. 350,- Kč

 

Družstvo je možno přihlásit pouze po zaplacení celé částky, to je za všechny tři členy každého družstva. Startovné za družstvo platí jeho zástupce najednou. Družstvo může vzniknout i domluvou 3 jednotlivců, rozdíl startovného nebude vrácen. Po zaplacení startovného za družstvo budete automaticky zahrnuti i do soutěže jednotlivců. Startovné je nevratné. Po úplném vyplnění přihlášky zašlete výhradně elektronickou formou na: mavercup@seznam.cz. Zaplatit je možno pouze převodem na účet: 2201380598/2010. Přihlášení se považuje za úplné až po složení patřičného finančního obnosu.

 

Krajský Přebor LRU MRS FEEDER

Po uhrazení startovného MAVER CUPu je závodník automaticky přihlášen na Krajský přebor LRU FEEDER.

 

Všichni závodníci musí mít platnou povolenku pro lov na revírech MRS a platný rybářský lístek (není třeba na 2. kolo Měřín Balinka 1A je to nesvazový revír). 

Cena jednodenní povolenky je 150 Kč, týdenní 400 Kč, roční 950 Kč.

 

Ředitelem této akce je Jan Stárek

Telefon: 731 476 483

Mail: mavercup@seznam.cz

 

 

 

 

 

Attachments

Spread the love