PROPOZICE NA ZÁVOD – 4. kolo I. ligy LRU Feeder 2018

 

Pořadatelé I. ligy v LRU Feeder s pověřením Rady ČRS, MO ČRS Litoměřice si Vás dovolují pozvat na 4. kolo I. ligy v LRU Feeder.

 

Termín závodu: 13. 10. – 14. 10. 2018

 

Místo konání závodu: revír – č. r. 441023 Labe 6-7, Litochovice nad Labem

 

Organizační výbor:

Garant závodu:          David Sigmund
Ředitel závodu:          Zdeněk Novák
Hlavní rozhodčí:         Miroslav Stejskal
JURY:                         bude stanovena z řad závodníků
Dozor:                        RS MO ČRS Litoměřice

 

Časový harmonogram závodu:

 

Pátek 12. října 2018

od 09:00 – do 19:00 hodin je povolen oficiální trénink v celé délce závodní tratě. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

Žádáme o maximální šetrnost vůči rybám.

 

Sobota 13. října 2018

08:00 – 08:30 sraz, prezentace

08:30 – 08:45 oficiální zahájení závodů

08:45 – 09:00 losování

09:00 – 09:30 přesun k sektorům

09:30 1. signál – začátek přípravy

09:30 – 10:50 příprava

09:45 2. Signál – kontrola krmení

10:50 3. Signál – základní krmení

11:00 4. signál – začátek 1.kola závodu

15:55 5. signál – 5 min. do konce kola

16:00 6. signál – konec 1. kola – vážení

 

Neděle 14. října 2018

06:30 – 07:00 sraz, prezentace

07:00 – 07:30 losování

07:30 – 08:00 přesun k sektorům

08:00 1. signál – začátek přípravy

08:00 – 9:20 příprava

08:15 2. Signál – kontrola krmení

09:20 3. Signál – základní krmení

09:30 4. signál – začátek 1.kola závodu

14:25 5. signál – 5 min. do konce kola

14:30 6. signál – konec 1. kola – vážení

15:00 – 16:00 Vyhlášení výsledků, předání pohárů

 

Pravidla závodu:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU feeder, v platném znění pro rok 2018.

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platný státní rybářský lístek, platná povolenka k rybolovu na revíru v severních Čechách, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2018.

 

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě!!!!!!!!!!

Závodní trať: bude rozdělena do tří sektorů A, B, C. Losem se určí, kdo kde chytá. Každý sektor je pak rozdělen na 14 úseků po cca 10 metrech. Voda mimopstruhová, stojatá s hloubkou 3 – 5 m, výskyt ryb: kapr, cejn, plotice, ostroretka, jelec tloušť, cejnek malý, sumec velký, perlín ………

 

GPS souřadnice 50°33’29.740″N, 14°2’4.923″E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Louka pro parkování a nocleh je oficiálním tábořištěm. Bude proto vybírán rekreační poplatek pro obec.

Spread the love

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *