PROPOZICE NA ZÁVOD – 3. Kolo II. Ligy LRU Feeder 2017 – Pasohlávky – aktualizované !!!

PROPOZICE NA ZÁVOD – 3. Kolo II. Ligy LRU Feeder 2017

Pořadatelé II. Ligy  v LRU Feeder s pověřením Rady ČRS, ve spolupráci s MO MRS Brno  si Vás dovolují pozvat na  3. Kolo II. Ligy  skupina B v LRU Feeder 2017.

Termín závodu: 2.9.2017
Místo konání závodu: revír – č.r. 461 026 Dyje 7,  vodní nádrž Mušovská, úsek Pasohlávky
Organizační výbor:

Garant závodu: Miroslav Moravec
Ředitel závodu: Jan Zavřel
Hlavní rozhodčí: Radek Černý
JURY: bude stanovena z řad závodníků

Časový harmonogram závodu:


Pátek 1.9.2017

Od 12:00 – do 19:00 hodin je povolen oficiální trénink. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

Sobota  2.9.2017
05:50                                    sraz, prezentace
05:50 – 06:00                     oficiální zahájení závodu
06:00 – 06:30                     losování
06:30 – 07:00                     přesun k sektorům
07:00 – 08:20                     1.signál – příprava
07:20 – 07:50                     2.signál – kontrola krmení
08:20 – 08:30                     3.signál – krmení
08:30 –                                  4.signál – začátek 1.kola závodu
11:25 –                                  5.signál – 5 minut do konce kola
11:30                                    6.signál – konec 1.kola, vážení
11:30 –                                  vážení


 

Losování 2. Kola

12:30 – 13:00                     losování
13:00 – 13:20                     přesun k sektorům
13:20 – 14:20                     1.signál – začátek přípravy
13:35 – 13:50                     2.signál – kontrola krmení
14:20 – 14:30                     3.signál – krmení
14:30 –                                  4.signál – začátek  2.kola závodu
17:25 –                                  5.signál – 5 minut do konce kola
17:30 –                                  6.signál – konec  2.kola, vážení
17:30                                    vážení
19:00                                    vyhlášení výsledků, předání cen

 

Pravidla závodu:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU Feeder, v platném znění pro rok 2017.

 

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:

Platný státní rybářský lístek, platná povolenka k rybolovu na revír MRS, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2017. Pro trénink i vlastní závod je nutné nesmazatelným způsobem zapsat do povolenky datum a číslo revíru.

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.
Závodní trať: bude rozdělena do tří sektoru A, B, C po 10 metrech. Břehy travnaté. Voda stojatá s hloubkou 1-2,5m, výskyt ryb: Kapr obecný (Cyprinus carpio), cejn velký (Abramis brama), cejnek malý (Blicca bjoerkna), plotice obecná (Rutilus rutilus), jelec jesen (Leuciscus idus), okoun říční (Perca fluviatilis), ouklej obecná (Alburnus alburnus).

 

Sraz závodníků:
Bude v sobotu 2. 9. 2017 v 5:50 hod. přímo na závodním úseku – na louce za závorou.

Nelze vjet auty na asfaltovou cestu na koruně hráze – slouží pouze jako cyklostezka. Parkovat se bude na travnaté louce mezi odvodňovacím kanálem a hrází – pouze v suchém období. V případě mokré louky se parkuje pouze před závorami po obou stranách silniční komunikace Pasohlávky – Brod nad Dyjí. Zodpovídáme za stav louky, nesmí být vyjeté koleje, odhozené odpadky apod.
Upozorňujeme na možnost zvýšeného provozu cyklistů na hrázi!!!!

 

 

Souřadnice srazu: Loc: 48°53’20.912″N, 16°31’41.3″E
Odkaz: https://mapy.cz/s/1VuSR

Výhry: Poháry dle soutěžního řádu 2017.

Občerstvení není zajištěno!

Ubytování organizátor nezajišťuje,  je možné  stanovat na louce v místě srazu.

Účast výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15 let ručí rodiče nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku na místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Další info na tel: 776 028 539, jan.zauwik@gmail.com

Povolenky lze zakoupit pondělí až pátek 7:00 – 15:00 hod. v Pasohlávkách v budově Pálava s.r.o. www.palavasro.cz  nebo každý den 4:30 – 17:00 hod. (resp. 5:30 – 15:00 v září a říjnu) u zpracovny ryb www.povolenkymusov.cz.

 

Spread the love

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *