PROPOZICE ZÁVODU – 2. Kolo LRU 1. Freestyle Method Feeder liga 2024

Pořadatelé I. Ligy LRU Freestyle Method Feeder s pověřením Rady ČRS, SO LRU Feeder pod záštitou MRS a MO Žďár nad Sázavou, si Vás dovolují pozvat na 2. Kolo LRU 1. Freestyle Method Feeder ligy ČRS 2024.

Termín závodu: 7.6 – 9.6. 2024
Místo konání závodu: Revír č. 461 131 – Sázava 19 – 55 ha vodní nádrž s průměrnou hloubkou od 1 do 4 metrů, a šířkou větší než cca 120m dno písčité až mírně bahnité
Obsádka: kapr, cejn, plotice, perlín, amur, lín a dravá ryba
Pořadatelé závodu: tým OSMO INNOVATION BAITS
Garant závodu: Kristián Bolfík
Ředitel závodu: Lukáš Cibor
Hlavní rozhodčí: Jan Dušek
Druhý rozhodčí: Martin Černohlávek
JURY – bude stanovena z řad závodníků

Časový harmonogram závodu:
Pátek 7.6.2024

Tréninkové boxy budou vylosovány hlavním rozhodčím online v týdnu před pátečním tréninkem. Video nahrávka z losování a tabulka vylosovaných boxů budou umístěny na FB stránkách 1. Freestyle Method feeder ligy a zaslány do skupiny kapitánů.

Od 09:30 – 19:00 hodin je povolen oficiální povinný trénink v celé délce závodní tratě. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích!
Platí povinnost mít platnou povolenku k lovu a zapsat docházku do přehledu o úlovcích! To samé platí i v dalších dnech závodů.

Sobota 8.6.2024
7:00 – 7:15 prezentace
7:15 – 7:45 otevření 1. závodu a losování závodních míst
7:45 – 8:00 přesun před závodní místo
8:00 – 9:20 vstup do závodního místa, příprava na závod, kontrola množství návnad, nástrah a dipů (v prvních 30-60 min. přípravy na závod)
9:20 – 9:30 krmení
9:30 -14:30 lovení
14:30 -15:30 vážení
15:30 – 16:00 Losování sektorů na neděli, sraz kapitánů po dovážení úlovků. Kapitáni vylosují sektory na nedělní závod.

Neděle 9.6.2024
7:00 – 7:15 prezentace a oznámení případných změn rozhodčím
7:15 – 7:45 otevření 2. závodu a losování závodních míst
7:45 – 8:00 přesun před závodní místo
8:00 – 9:20 vstup do závodního místa, příprava na závod, kontrola množství návnad a nástrah (v prvních 30-60 min. přípravy na závod)
9:20 – 9:30 krmení
9:30 -14:30 lovení
14:30 -15:30 vážení
16:00 – vyhlášení výsledků, předání cen

Signály
První signál: (sobota, neděle 8:00) vstup do sektoru a začátek přípravy
Druhý signál: (8:15 hod.) – 5 minut do začátku kontroly množství vnadících směsí, nástrah a dipů
Třetí signál: (9:20 hod.) – 10 minut před začátkem závodu, úvodní krmení
Čtvrtý signál: (9:30 hod.) – začátek závodu
Pátý signál: (14:25 hod.) – 5 minut do konce závodu
Šestý signál: (14:30 hod.) – Konec závodu

Pravidla závodu: Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu SO LRU Freestyle Method Feeder, v platném znění pro rok 2024. K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platný státní rybářský lístek, platná povolenka k rybolovu na revír 461 131 – MRS, Jihomoravský RS, platný Registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou včetně registrace pro rok 2024.

Dodatky k Pravidlům:
1) Ryba nad 5kg, ryby lososovité, ryba dravá se bude vážit okamžitě a poté bude neprodleně puštěna zpět do revíru.
Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto veškerá účast na této akci je výhradně na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel, přespávání (stanování, bivakování) a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele! Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit, a to včetně odpadků a lahví.

Místo srazu: 49.5920489N, 15.9313111E

Ubytování pořadatel nezajišťuje. Přímo v místě srazu či konání závodů bude možno postavit stan, bivak nebo zaparkovat dle pravidel rybářského řádu MRS a vyhrazených parkovacích ploch. Občerstvení nebude pořadatelem zajišťováno.

Organizační výbor se těší na viděnou.
Za organizační výbor Jan Rybka
1.Freestyle Method Feeder liga ČRS

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *