Pravidla závodu CARP SERVIS CUP ČECHY

CARP SERVIS CUP ČECHY

1.ročník pohárového závodu

Datum konání: 20.5.2023

Organizátor závodu Jan Rybka s kolegy a ve spolupráci s firmou Carp Servis Václavík pořádají pohárový závod v Method feederu ve Východních Čechách v roce 2023. Revírem je rybník Debřece D1 kousek u Skuhrova nad Bělou ve Východních Čechách (v mapách 50.2251825N, 16.3045247E). Jedná se o revír velikosti kolem cca 1ha, kde se bude lovit z obou břehů a bude možné nahazovat pouze do vzdáleností kolem 25-30m. Řekněme, že to bude takový anglický styl method feederu 😊. Tento závod je určen maximálně pro 22-24 závodníků.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obecná ustanovení

 • Firma Carp Servis Václavík je hlavním partnerem soutěže
 • Závodů se může zúčastnit osoba mladší 15 let pouze za doprovodu dospělé osoby a musí být členem rybářského svazu

Registrace do soutěže Carp Servis CUP ČECHY 2023 probíhá pouze e-mailem na adrese: carpfish@seznam.cz, ve výjimečných případech telefonicky

Zaslaný e-mail se rovná registraci až v případě, že je uhrazeno startovné na daný účet. Do registračního emailu soutěžící uvede své jméno, příjmení, termín závodu, e-mail, telefon a následně provede úhradu startovného.

 • V případě velkého počtu přihlášek má organizátor právo vytvořit listinu náhradníků. V případě, že by se někdo z přihlášených závodníků musel odhlásit, tak bude následně osloven náhradník v pořadí.
 • Startovné ve výši 900 Kč, musí být uhrazeno nejpozději do 19.5.2023
 • Číslo účtu: 245187088/0600
 • Osoba mladší 15 let při registraci do soutěže uvede rok narození.
 • Nezaplacení startovného ruší registraci do soutěže a rezervované místo bude okamžitě nabídnuto (náhradníkovi).
 • Včasné zaplacení startovného ve stanovené lhůtě je zárukou registrace do startovní listiny a účasti v soutěži.
 • Platba bude provedena na účet, který každý závodník obdrží e-mailem. Do poznámky platící uvede: jméno a příjmení účastníka, termín vybraného závodu a telefon.
 • Přihlášením do soutěže souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
 • Občerstvení zajištěno po celou dobu závodu (1x oběd + 1x 0,5l pivo nebo limo v ceně startovného)
 • Přihlášením do soutěže všichni účastníci souhlasí s fotodokumentací, videodokumentací a následným uveřejněním na sociálních sítích
 • Možnost tréninku v pátek 19.5.2023 od 10:00 do 18:00h.
 • Přespání možné v blízkosti vody (pod pergolou, vlastní bivak) nebo si závodníci zajistí ubytování v okolí konání závodu.

 

 • Přihlášením do soutěže souhlasíte s dodržováním předpisů a jejími pravidly.

Kontakt na organizátora:                       Jan Rybka                tel.: 774 914 614

 

 

Soutěžní pravidla

 1. Soutěží se v jednom dnu dvoukolově ve 4 hodinových intervalech
 2. Součet výsledku z každého kola závodu tvoří celkové skóre.
 3. V závodě budou lovná místa rozdělena do 2 sektorů (Sektor A – jedna strana, Sektor B – druhá strana)
 4. Sektor vyhrává soutěžící s nejnižším počtem bodů a nejvyšší úlovkovou hmotností. Každý lovící soutěží ve svém vylosovaném sektoru = to znamená, že jsou vždy 2 vítězové sektoru a za nimi v pořadí následují 2 druzí, 2 třetí, 2 čtvrtí soutěžící atd.
 5. Konečný výsledek je určen součtem výsledků z obou kol závodu. Vítězem závodu se stává soutěžící s nejnižším počtem bodů a největší váhou ulovených ryb.
 6. Při pohárové soutěži CARPSERVIS CUP ČECHY 2023 se bude používat výhradně k lovu feederový prut opatřený navijákem. Maximální délka prutu je stanovena na 4,5m.
 7. Účastníci smějí k lovu používat pouze method krmítko.
 8. Během soutěže se mohou používat živé nástrahy, ale pouze a jen červi nebo pinky. Tyto živé nástrahy je možné použít pouze na háček. Zákaz použití červů nebo pinek jako návnady! Množství živé nástrahy je stanoveno max. 1dcl na celý závod.
 9. Během soutěže se smí používat jako návnada a nástraha: methodmix, krmítkové směsi, partikl, boilies, pečivo, pelety a plovoucí varianty těchto nástrah. Dipy a gely jsou povoleny. Gumové imitace partiklu, boilies a pelet jsou povoleny.
 10. Maximální povolené množství krmení na celý závod je 10l.
 11. Rozhodčí má právo kdykoliv během závodu zkontrolovat použitou nástrahu, návnadu a montáž!
 12. Jediným indikátorem záběru je špička prutu!
 13. Při závodě lovíme s jedním rybářským prutem, s jedním návazcem a jednoháčkem.
 14. Soutěžící může mít libovolný počet rybářských prutů, které může během soutěže libovolně měnit.
 15. Před a během 1. a 2. kola závodu budou 4 signály:
 16. signál – lze vnadit (10 minut před začátkem 1. nebo 2. kola)
 17. signál – začátek 1. nebo 2. kola
 18. signál – 5 minut do konce 1. nebo 2. kola
 19. signál – konec 1. nebo 2. kola (po 4. signálu je každý účastník povinen vyjmout montáž = prut z vody)
 20. Je požadován závodní vezírek na skladování ryb o minimální délce 3 m a delší. POZOR!!! Bílá ryba jako cejn, plotice, perlín aj. nesmí být uchovávána společně v jednom vezírku s kaprovitými rybami jako je kapr, amur aj. MUSÍ být uchovávána zvlášť ve druhém vezírku. V případě nutnosti bude k dispozici k zapůjčení několik vezírků.
 21. Každý závodník musí mít podložku a nejlépe podložku s okraji.
 22. Ve vezírku během závodu může být uchováváno maximálně 20 kg ryb. Po dosažení stanovené váhy má závodník povinnost použít druhý vezírek a nebo si vyžádat u rozhodčího průběžné vážení.
 23. V případě, že při vážení bude zjištěno, že závodník měl ve vezírku více než 20kg ryb, tak váha, o kterou byla hranice 20kg přesažena bude odečtena (tzn. v případě např. navážených 23kg bude rozhodčím počítáno pouze 20kg!)
 24. Při průběžném vážení není možné pokračovat v lovu.
 25. Během soutěže se smí používat jen průběžná (úniková) montáž. Další jiné montáže jsou zakázané. Do krmítka se nesmí zasouvat žádné zarážky, obratlíky a podobně, aby nedošlo ke vzniku poloprůběžné nebo pevné montáže.
 26. V soutěži při lovu ryb nesmí být použita pletená šňůra jako kmen ani jako návazec.
 27. Minimální síla kmenového nebo šokového vlasce není stanovena.
 28. Maximální délka návazce je 25 cm; pletena šňůra v podobě návazce je zakázána, ale přívěs pod háčkem z pletené šňůry je povolen.
 29. Maximální velikost háčku je č. 8 tj. maximální šířka háčku je 10 mm od ramínka háčku po hrot háčku.
 30. Povoleny jsou háčky s protihrotem i bez protihrotu
 31. Vlasový přívěs pod háčkem povolen.
 32. Celková velikost nástrahy nesmí překročit 12mm (2x6mm mini boilie lze připnout jednu pod druhou). Navlečené kukuřice nesmí přesáhnout rozměr 12 mm.
 33. Velikost feeder košíku na vnadění je stanovena na max. 5x7cm.
 34. Pletená šňůra na vnadícím prutu povolena.
 35. Specifikace method krmítka: krmítko s plochým dnem plněné formičkou nebo ručně pellet method krmítko, hybrid krmítko, bomb feeder a podobně.
 36. Krmítkem musí procházet kmenový nebo šokový vlasec.
 37. Při lovu nesmí být celé krmítko zakryto krmivem.
 38. Je zakázáno používat zavážecí čluny, rakety, drony, kobry, bojky a to před i během závodu.
 39. Je zakázáno používat echoloty před zahájením a během závodu.
 40. Počáteční vnadění a krmení během soutěže lze provádět ručním prakem nebo feederovými košíky či method feeder krmítky pomocí pouze feeder prutů a nebo vnadícího feeder prutu. Vnadění rukou a jinými způsoby je zakázané!
 41. Lovíme a vnadíme pouze ze svého lovného místa.
 42. V sektoru soutěžícího může být osoba, která však nesmí přímo zasahovat do činnosti soutěžícího (příprava krmiva, připevňování souprav, rozmotávání souprav, podebírání ryb, vyprošťování ryb, návnady atd.).
 43. Soutěžící rybu sám podebere a odepne. Je ABSOLUTNĚ ZAKÁZÁNO zasahovat do těchto aktivit jinými osobami než samotným lovícím. Porušení může vést k diskvalifikaci soutěžícího ze závodu.
 44. Ryba zaseknutá před posledním signálem kola může být vytažena, ale ne déle než 10 minut po posledním signálu, tato ryba bude zahrnuta do celkové hmotnosti.
 45. Soutěžící je povinen zdolat jakoukoliv ulovenou rybu v rámci svého lovného místa v sektoru. Pokud dojde k přejetí ryby do sousedního sektoru, musí vedlejšího závodníka informovat a společně se domluvit. V případě, že dojde k zamotání montáže sousedního nebo jiného soutěžícího, pak se ryba nezapočítává do celkového skóre.
 46. Soutěžící při zdolávání například větší ryby má možnost, na vlastní odpovědnost, si vyžádat pomoc rozhodčího v podobě podání podběráku nebo samotného podebrání ryby.
 47. Po zdolání ryby lze nahodit až po bezpečném vložení dříve chycené ryby do vezírku nebo zvážení a následném vypuštění ryby zpět do vody.
 48. Lovící proti sobě jsou povinni nepřekračovat osu poloviny revíru nebo závodního úseku.
 49. Všichni soutěžící se po přečtení Soutěžních pravidel zavazují je přijmout a dodržovat.
 50. Lovící, kteří se zúčastní závodů, automaticky souhlasí s šířením fotografií a propagačních videí pořízených organizátorem a správcem / majitelem rybářského revíru za účelem propagace.
 51. V průběhu soutěže musí mít každý soutěžící připravenou k použití podložku pod ryby, nádobu s vodou, vyprošťovač háčků a odpovídající podběrák.
 52. Pořadatel není odpovědný za nevhodné chování soutěžících v jakékoliv náhodné situaci.
 53. Každý účastník je povinen starat se o své věci a udržovat pořádek.
 54. Pořadatel neodpovídá za odcizení nebo poškození vybavení.
 55. Pořadatel zakazuje během závodu užívání psychotropních a omamných látek.
 56. Pořadatel zakazuje vstup do vody během celého závodu.
 57. Každý závodník je povinen se chovat v souladu s předpisy soutěže a rybolovu.
 58. Každý soutěžící se účastní soutěže na své vlastní riziko a odpovědnost, organizátor nenese odpovědnost za zdraví závodníka.
 59. Veškeré chování, které je v rozporu s výše uvedenými pravidly, bude potrestáno vyloučením ze soutěže bez nároku na vrácení startovného.
 60. Pořadatel má právo zrušit soutěž před jejím zahájením. V takovém případě vrátí organizátor účastníkům startovné v plné výši.
 61. Pořadatel má právo zkrátit soutěž v případě různých náhodných událostí, jako je například špatné počasí či podobné případy, kdy by hrozilo ohrožení zdraví závodníků atd.
 62. Pokud se soutěžící nedostaví na závod, nemá nárok na vrácení startovného.
 63. Pořadatel má právo změnit znění předpisů před a v průběhu soutěže, o kterých budou soutěžící informováni.
 64. Ve sporných situacích organizátor učiní konečné rozhodnutí, které není sporné.
 65. V případě změny místa, termínu závodu, soutěžních pravidel nebo jiného – organizátor je povinen informovat o změnách účastníky, kteří již zaplatili startovné.
 66. V případě změny termínu závodu – po registraci a zaplacení startovného, má účastník možnost odstoupit ze závodu a požadovat vrácení startovného v plné výši nejpozději 14 dnů před samotným závodem.
 67. Soutěžící má možnost se odhlásit ze závodu bez udání důvodu a požadovat vrácení startovného v plné výši maximálně 14 dnů před jeho termínem (tzn. do 6.5.2023). V opačném případě je startovné nevratné.
 68. Na soutěži CARPSERVIS CUP ČECHY 2023 jsou klasifikovány – váženy veškeré ulovené druhy ryb.
 69. Veškeré ryby 55cm+ včetně dravých a lososovitých ryb v jakékoliv velikosti budou váženy ihned po ulovení a bezprostředně a šetrně vráceny zpět do revíru. Pozor! Jeseter se také bude vážit ihned! V případě nutnosti vážení závodník zavolá „VÁHA“!
 70. Bude vytvořen seznam náhradníků pro případ doplnění startovní listiny.
 71. V případě, že se některý z přihlášených závodníků odhlásí a bude mu vráceno startovné, tak bude jeho místo nabídnuto náhradníkovi ze seznamu náhradníků.

Co není povoleno, je zakázáno!!!!!

Harmonogram závodu

 • Možnost tréninku v pátek 19.5.2023 od 10:00 do 18:00h.
 • Účastníci závodu dorazí na místo konání závodu nejpozději 2 hodiny před jeho zahájením.
 • 2 hodiny (v 6:00 hod) před soutěží organizátor zkontroluje seznam soutěžících a bude zahájeno losování.
 • Losování: 1. nejdříve se vylosuje pořadí, podle kterého budou následně závodníci losovat. Pořadí losování před losováním pořadí losování je určeno podle toho, jak došly přihlášky a bylo zaplaceno startovné = dodrženy podmínky přihlášení. 2. soutěžící budou následně losovat dle určeného pořadí lovné místo v sektoru pro 1. a 2. kolo závodu. V případě, že se závodník nedostaví včas na losování, bude za něho losovat rozhodčí!
 • Informace k závodu – délka trvání celého závodu je od 6:00 do 19:00h
 • Zahájení závodu, prezentace závodníků 6:00 h
 • Začátek losování 6:15 h
 • Příprava na závod 6:45 – 8:00 h
 • Zahájení 1. kola v 8:00 h
 • Konec 1. kola ve 12:00 h
 • Vážení ryb, přestávka, občerstvení a přesun na lovné místo 2. kola 12:00 – 13:30 h
 • Zahájení 2. kola v 13:30 h
 • Konec 2. kola v 17:30 h
 • Vážení ryb, Občerstvení, Vyhodnocení výsledků 17:30-18:30 h
 • Oznámení podrobných výsledků soutěže a slavnostní předání cen 18:30-19:00 h
 • Konec závodu 19:00 h

 

Bodování

 1. Pořadatel provede základní vyhodnocení, které je součtem bodů z každého kola závodu.
 2. Bodování kola v závodu se počítá takto:
 • První pozice v sektoru: 1 bod (při shodě bodů rozhoduje váha chycených ryb)
 • Druhá pozice v sektoru: 2 body (při shodě bodů rozhoduje váha chycených ryb)
 • Třetí pozice v sektoru: 3 body (při shodě bodů rozhoduje váha chycených ryb)
 • A tak podobně

 

 1. Soutěžící s nulovou váhou chycených ryb dostávají body rovné počtu míst v sektoru (počet lidí v sektoru bude upřesněn)

 

 1. Vítězem závodu je osoba s nejnižším počtem bodů a nejvyšší hmotností ryb z obou soutěžních kol, v případě rovnosti bodů a váhy rozhoduje pořadí losu o lovná místa v sektoru.

 

Ceny pro závodníky

 1. místo věcná cena + pohár
 2. místo věcná cena + pohár
 3. místo věcná cena + pohár

Vítězové sektoru A v 1. a 2.kole – Věcná cena + pohárek

Vítězové sektoru B v 1. a 2.kole – Věcná cena + pohárek

 1. – 24. místo věcné ceny dle výběru.

Nejtěžší ryba závodu věcná cena + pohár.

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *