Propozice na 3. kolo II. Ligy skupiny A – Nový Dvůr – Finále

 

Honzovo rybaření a SO LRU Feeder JčÚS s pověřením JčÚS vás zve na:

  

 1. kolo II. Ligy skupiny A – Nový Dvůr – Finále

 

 

 

 

 

 

 

Termín závodu:
24. – 25. 9. 2022

 

Místo závodu:
421 090 – Vltava 20 (Nový Dvůr) – trať je nad rozvodím Lužnice a Vltavy a nachází se na Lužnickém rameni. Voda mírně tažná, dle aktuálních vodohospodářských podmínek vodních děl nad a pod úsekem. Hloubka 2-5 m, svah břehu travnatý. Výskyt ryb: cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, kapr obecný, jelci, úhoř.

Organizační výbor:
Ředitel závodu:   Jan Vojta

Garant závodu:   Marek Paulovič

Hlavní rozhodčí:   Roman Psohlavec

 

JURY: bude ustanovena před začátkem závodu

 

Popis závodů:

 1. kolo II. Ligy feeder, skupina A- závod tříčlenných družstev s příslušností k MO ČRS.

 

Losování:

Losování proběhne v čase dle časového harmonogramu pomocí losovací tabulky. Garantem je Jan Vojta.

 

Časový harmonogram:

Pátek 23. září 2022 – Příjezd, ubytování a trénink

Od 12:00 – do 20:00 Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

Po ukončení oficiálního tréninku (20,00 hod.) je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán !

 

 

Sobota 24. září 2022

08:30 – 09:00   Sraz, prezentace

09:00 – 09:30   Oficiální zahájení závodů, Ustanovení JURY, Losování

09:30 – 10:30   Přesun k sektorům

10:30                 1. signál – začátek přípravy

10:30 – 11:50   Příprava

11:00                 2.signál – kontrola krmení

11:50                 3.signál – Úvodní krmení

12:00                 4. signál – začátek 1. kola závodu

16:55                 5. signál – 5 min. do konce kola

17:00                 6. signál – konec 1. kola, vážení

17:00                  vážení 1. kola závodu 

 

 

Neděle 29. září 2019

07:30                 Sraz na závodním úseku

07:35 – 08:00   Losování

08:00 – 09:00   Přesun k sektorům

09:00                 1.signál – začátek přípravy

09:00 – 10:20   Příprava

9:30                    2.signál kontrola krmení

10:20                 3.signál – krmení

10:30                 4. signál – začátek 2.kola závodu

15:25                 5. signál – 5 min. do konce kola

15:30                 6. signál – konec 2. kola

15:30                 Vážení

16:30                 Vyhlášení výsledků, předání cen 3.Kolo

Vyhlášení výsledků, předání cen 2.liga 2022

 

 

Upozornění na některé body závodního řádu:
VI. Signály
1. První signál – po tomto signálu mohou závodníci vstoupit do svého závodního úseku a začít s přípravou. Závodníci smějí vstoupit do svého vylosovaného závodního úseku až po prvním signálu.
Po tomto signálu mohou začít sestavovat rybářské náčiní, měřit hloubku vody, vyzkoušet vlasce a montáže, připravit návnadu a do vody vložit vezírek. Všechny tyto přípravy dělá závodník sám v časovém limitu 90 minut. Závodníci nesmí během přípravy opustit svůj sektor. V případě nutnosti lze závodníkovi ve výjimečných případech poskytnout nápoj, příp. oblečení a prostředky zajišťující ochranu zdraví – léky apod., ale vždy se souhlasem rozhodčího. Platí pro veškeré bodované závody bez výjimky.

 

 

Pravidla závodu:
Soutěží se podle aktuálně platného závodního řádu. Každý závodník soutěží na vlastní nebezpečí.
Všichni závodníci musí mít:
– platný státní rybářský lístek, platnou povolenku pro lov na daném revíru a v ní před započetím lovu zapsanou docházku
– sportovní registraci LRU feeder (známka je nutná)
Pořadatelé žádají účastníky o důsledné dodržování pravidel, především odstavců 3, článku VII závodního řádu. Pro toto ustanovení nejsou řádem stanoveny sankce, proto bude při porušení postupováno podle článku X, odst. 3 závodního řádu (viz výtah níže). Nebude tolerováno vržení zvážených ryb z vážícího saku z výšky na vodní hladinu. Je nutné vážící sak ponořit a ryby opatrně vypustit.
Při zjištění nadměrně vysokých sakovaných úlovků (během závodu) si pořadatelé vyhrazují právo postupovat podle odst. 5, článku VII závodního řádu (viz výtah níže).

 

Upozornění na výjimku z BPVRP platnou na revírech JčÚS:

 

V průběhu závodu i tréninku je udělena výborem JčÚS výjimka z ustanovení BPVRP o lovu na položenou ve smyslu že je POVLENA montáž „pevný páter noster“.

 

Výtah ze závodního řádu:

VII. Vážení úlovků
3. Ryby se váží, nepočítají se. Výsledek je oficiálně zapsán. Uhynulé ryby se nepočítají. Po zvážení jsou ryby na pokyn rozhodčího opatrně puštěny zpátky do vody (pokud není stanoveno jinak).
5. Průběžné vážení úlovků: V případě průběžného vážení z důvodu vyšší moci se závod přeruší či předčasně ukončí. Platí pro celé startovní pole. Po zvážení se závod znovu zahájí. Pro přerušení, předčasném zrušení a znovuzahájení platí předem domluvené signály. O přerušení či předčasném ukončení závodu rozhoduje hl. rozhodčí a ředitel závodu.

 1. Sankce
  3. Pokud závodník po prvním upozornění rozhodčího opakovaně poruší ustanovení ZŘ a SŘ, který nemá stanovené sankce, rozhoduje o postihu hl. rozhodčí.Místo srazu: https://mapy.cz/s/1W2t7Trať: https://mapy.cz/s/1W2p8

  Parkování: https://mapy.cz/s/1W2s5

  Možnosti ubytováni: camping,

  Ceny:
  × poháry pro vítěze sektorů

x poháry a věcné ceny pro první tři místa 3. kola – jednotlivci

x poháry a věcné ceny pro první tři místa 3. kola – týmy

× poháry a věcné ceny pro první tři místa – 2.liga 2022 – jednotlivci

× poháry a věcné ceny pro první tři místa – 2.liga 2022 – týmy

 

Důležité!!!

Ubytování organizátor nezajišťuje.

Přespat je možné na louce u trati ve stanech.

Občerstvení nebude zajištěno.

 

Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Informace o závodu:

Jan Vojta 733 679 562

Marek Paulovič: 774 955 711

 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

 

 

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *