PROPOZICE NA ZÁVOD – 1. kolo II. ligy LRU Feeder 2021

 

PROPOZICE NA ZÁVOD – 1. kolo II. ligy LRU Feeder 2021

Pořadatelé II. Ligy v LRU Feeder s pověřením Rady ČRS a PS MRS Uherské Hradiště si Vás dovolují pozvat na 1. kolo II. Ligy  sk. B v LRU Feeder.

 

Termín závodu: 19.6.-20.6.2021

Místo konání závodu: revír – Morava 10 (461 094) v Uherském Hradišti  (u kurtů)

 

Organizační výbor:

Garant závodu: Ing. Petr Přidal

Ředitel závodu: Jiří Matej

Hlavní rozhodčí: Miroslav Kolínek

JURY: bude stanovena z řad závodníků

 

 

Časový harmonogram závodu:

 

Pátek 18.6.2021

Od 12:00 – do 20:00 hodin je povolen oficiální trénink v celé délce závodní tratě. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

 

Sobota  19.6.2021

08:00 – 08:30              sraz, prezentace

08:30 – 09:00              losování

09:00 – 09:30              přesun k sektorům

09:30 – 10:50              1. signál – příprava

10:00 – 10:30              2. signál  – kontrola krmení

10:50 – 11:00              3. signál – krmení

11:00 –                        4. signál –  začátek 1. kola závodu

15:55 –                        5. signál – 5 minut do konce kola

16:00 –                        6. signál – konec 1. kola, vážení                              

 

 

Neděle 20.6.2021

07:30 – 08:00              losování

08:00 – 08:30              přesun k sektorům

08:30 – 09:50              1. signál – příprava

09:00 – 09:30              2. signál – kontrola krmení

9:50 – 10:00                3. signál – krmení

10:00 – 15:00              4. signál – začátek 2. kola závodu

14:55 –                        5. signál – 5 minut do konce závodu

15:00 –                        6. signál – konec závodu

16:15 –                        vyhlášení       

 

Pravidla závodu:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU Feeder, v platném znění pro rok 2021. Každý závodník musí mít 2 závodní vezírky !

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:

Platný státní rybářský lístek, platná povolenka k rybolovu na revír MRS, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2021.

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.

 

Závodní trať:

Bude rozdělena do tří sektoru A, B, C přibližně po 15m. Břeh travnatý (doporučuji vzít sebou srp či mačetu), voda středně tažná s hloubkou 2.5 – 4 m, dno bahnité, výskyt ryb: kapr obecný, cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, ostroretka, parma, sumec.

Výhry: Poháry dle soutěžního řádu 2021.

Pořadatel občerstvení nezajišťuje!!! V blízkosti je případně restaurace.

 

Ubytování organizátor nezajišťuje, ale je možno na pozemku vedle budovy postavit stan.

 

Účast výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15 let ručí rodiče nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku na místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

 

PROSÍME O DŮKLADNÉ SEZNÁMENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ ZÁVODŮ, KTERÉ BUDOU ZVEŘEJNĚNY SPOLU S PROPOZICEMI!

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

Další info na tel: 724 520 603, jirimatej@seznam.cz

Závazná pravidla pro pořádání závodů v souvislosti s mimořádnými opatřeními MZČR_LRU – ke stáhnutí ZDE

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *