Propozice na 2. kolo Divize a Krajského přeboru MRS v LRU Feeder

PROPOZICE NA ZÁVOD – 2. kolo Krajského přeboru, Divize MRS a 2. kolo MAVER Cupu LRU Feeder 2023

 

Pořadatelé 2. kola Divize a Krajského přeboru MRS v LRU Feeder s pověřením Rady ČRS, PS MRS Bystřice nad Pernštejnem si Vás dovolují pozvat na 2. Kolo Krajského přeboru, Divize MRS a 2. kolo Maver Cupu v LRU Feeder 2023.

 

 

 

 

 

 

 

 

Termín závodu: 30. 9. – 1. 10. 2023
Místo konání závodu: revír – číslo revíru – 461 010 – Bystřice Pernštejnská 2, Domanín, Domanínský rybník (20,0ha)

 

 

Organizační výbor:

Garant závodu:       Radek Černý
Ředitel závodu:      Jiří Malý
Hlavní rozhodčí:     Jana Králová
JURY:                         bude stanovena z řad závodníků

 

Časový harmonogram závodu:

 

Pátek 29. 9. 2023

Neoficiální trénink dle BPRŘ.

 

 Sobota 30. 9. 2023

08:00 – 09:00                      sraz, prezentace
09:00 – 09:30                      oficiální zahájení závodu
09:30 – 10:00                      losování
10:00 – 10:30                      přesun k sektorům
10:30                                    1. signál – začátek přípravy
10:30 – 12:00                      příprava
11:00                                     2. signál – kontrola krmení

11:50                                     3. signál – krmení
12:00                                    4. signál – začátek 1. kola závodu
16:55                                    5. signál – 5 minut do konce 1. kola
17:00                                    6. signál – konec 1. kola, začátek vážení
17:00 –                                 vážení

Neděle 1. 10. 2023

07:00 – 08:00                      sraz, prezentace
08:00 – 08:30                      losování
08:30 – 9:00                        přesun k sektorům
09:00                                    1. signál – začátek přípravy
09:00 – 10:30                      příprava
09:30                                    2. signál – kontrola krmení
10:20                                    3. signál – krmení

10:30                                    4. signál – začátek 2. kola závodu
15:25                                    5. signál – 5 minut do konce 2. kola
15:30                                    6. signál – konec 2. kola, začátek vážení
15:30 –                                 vážení
17:00                                    vyhlášení výsledků, předání cen

 

Pravidla závodu:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU Feeder, v platném znění pro rok 2023.

 

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:

Platný státní rybářský lístek, legitimace člena MRS nebo ČRS, platná povolenka k rybolovu na revír Moravského rybářského svazu, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2023. Pro trénink i vlastní závod je nutné nesmazatelným způsobem zapsat do povolenky datum a číslo revíru.

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit, a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.
Závodní trať: bude rozdělena do tří sektoru A, B, C po cca 10 metrech, dle počtu přihlášených.  Břehy travnaté. Voda stojatá s hloubkou  3 – 7m, výskyt ryb: kapr, cejn velký, plotice obecná, amur, lín, karas, okoun atd.

GPS: https://mapy.cz/s/3qnAn

 

 

 

 

 

Přihlášky:

  • Team 1350 Kč
  • Jednotlivec na KP 450 Kč

Družstvo je možno přihlásit pouze po zaplacení celé částky, to je za všechny tři členy každého družstva. Startovné za družstvo platí jeho zástupce najednou. Družstvo může vzniknout i domluvou 3 jednotlivců, rozdíl startovného nebude vrácen. Po zaplacení startovného za družstvo budete automaticky zahrnuti i do soutěže jednotlivců. Startovné je nevratné. Po úplném vyplnění přihlášky zašlete výhradně elektronickou formou na: mavercup@seznam.cz. Zaplatit je možno pouze převodem na účet, k dispozici na přihlášce. Přihlášení se považuje za úplné až po složení patřičného finančního obnosu.

 

Přihlášení jednotlivců stačí odeslat na email mavercup@seznam.cz ve tvaru jméno, příjmení, PS (MO), číslo registrace. A uhradit startovné na účet: 2201380598/2010.

 

Přihlášky odešlete nejpozději 20. 9. 2023 na adresu: mavercup@seznam.cz

 

Výhry:

Pro tři nejlepší jednotlivce, vítěze jednotlivých sektorů a tři nejlepší družstva budou připraveny poháry + ceny z vybraného startovného.

 

Občerstvení není zajištěno!

 

Ubytování organizátor nezajišťuje.

 

Účast výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15 let ručí rodiče nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku na místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Další informace na tel: 724 680 713, Radynek

 

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *