PROPOZICE NA ZÁVOD – 2. kolo Krajského přeboru a Divize MRS + 3. kolo Maver Cupu 2022

Pořadatelé 2. kola Krajského přeboru a Divize MRS + 3. kola Maver Cupu 2022 v LRU Feeder s pověřením Rady ČRS, PS MRS Nové Město na Moravě si Vás dovolují pozvat na 2. kolo Krajského přeboru a Divize MRS + 3. kolo Maver Cupu 2022 v LRU Feeder 2022.

 

 

 

 

 

Termín závodu: 9. 10. 2022
Místo konání závodu: revír – číslo revíru – 461 191 – Loučka 4A – Koupaliště, Nové Město na Moravě

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizační výbor:

Garant závodu:                   Radek Černý
Ředitel závodu:                  Jan Zavřel

Technický ředitel:             Radek Pečta
Hlavní rozhodčí:               Jana Králová
JURY:                                 bude stanovena z řad závodníků

 

 

Popis závodního úseku a rozmístění sektorů:

Závodní trať: bude rozdělena do tří sektoru A, B, C. Dva sektory „A“ a „B“ se nachází na hrázi revíru, sektor „C“ se nachází na pravém břehu v místě pláže vyhrazené pro koupání. Pro tento závod bude provedena výjimka ze BPVRP a bude umožněn rybolov i z této strany.

Břehy travnaté, sektor „A“, „B“ = vyšší břeh, v sektoru „C“ bude dovoleno umístění bedny do vody.

Voda stojatá s hloubkou  1 – 4m, dno je písčito-kamenité, místy s nánosem bahna.

Výskyt ryb: kapr, cejn velký, plotice obecná, amur bílý, lín obecný, okoun říční, pstruh duhový atd.

Břeh přístupný, travnatý, na hrázi svažitý, po hrázi vede cyklostezka – nutno zachovat průjezd – v den závodu bude umístěna pro cyklisty informační cedule o probíhajícím závodě.

 

GPS: 49.5788311N, 16.0643267E

https://mapy.cz/s/fabutejela

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KAPACITA TRATĚ OMEZENA !!!!!!!

 

UPŘESNĚNÍ PRAVIDEL:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU Feeder, v platném znění pro rok 2022.

https://www.rybsvaz.cz/beta/index.php/o-crs/sport-a-mezinarodni-cinnost/lru-feeder/category/22-soutezni-a-zavodni-rad

ÚLOVEK PSTRUHA DUHOVÉHO NEBUDE POČÍTÁN DO HODNOCENÍ – PŘI ULOVENÍ TÉTO RYBY JE NUTNÉ CO NEJŠETRNĚJI RYBU PUSTIT ZPĚT DO REVÍRU.

 

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:

Platný státní rybářský lístek, legitimace člena MRS nebo ČRS, platná povolenka k rybolovu na revír Moravského rybářského svazu, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2022. Pro vlastní závod je nutné nesmazatelným způsobem zapsat do povolenky datum a číslo revíru.

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit, a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.

 

 

STARTOVNÉ:

Přihlášení pouze emailem na mavercup@seznam.cz nejpozději do 3. 10. 2022.  Informace na telefonu 731 476 483. Přihlášení posílejte ve tvaru: jméno a příjmení, PS (dříve MO) a číslo registrace sportovce. Startovné pro jednotlivce: 450 Kč. V případě zájmu o postup do 2. ligy LRU Feeder je příplatek za přihlášení družstva do Divize MRS 1.500 Kč. Při přihlášení po tomto termínu bude startovné 500 Kč.

 

Při přihlášení na celý seriál se ceny řídí ceníkem platným pro Maver Cup.

 

Do poznámky k platbě v případě přihlášení jednotlivce pište: 2. kolo KP – jméno a příjmení.

Platby za družstvo posílejte dohromady za celé družstvo a do poznámky pište: 2. kolo Divize – název družstva.

Startovné je splatné nejpozději do 3. 10. 2022 na účet: 2201380598/2010. Nelze se přihlásit na místě konání závodu!

 

 

OFICIÁLNÍ TRÉNINK:

Není stanoven, můžete lovit kdykoliv podle BPVRP.

 

SRAZ ZÁVODNÍKŮ:

Bude v neděli 9. 10. 2022 v 6:00 hod. na parkovišti – souřadnice srazu:

49.5789703N, 16.0674594E

 

Příjezd na závodní trať (ulice Lesní je uzavřena):

https://mapy.cz/s/gusajokuna

 

Časový harmonogram závodu:

Neděle 9. 10. 2022

06:00 – 06:15                     sraz, prezentace
06:15 –                                  losování na obě kola závodu
06:30 – 06:45                      přesun k sektorům na závodní úsek
06:45 –                                 1. signál – začátek přípravy
06:45 – 08:05                      příprava
07:15 – 07:35                     2. signál – kontrola krmení
08:05 – 08:15                     3. signál – krmení

08:15                                    4. signál – začátek 1. kola závodu
11:10                                    5. signál – 5 minut do konce 2. kola
11:15                                    6. signál – konec 1. kola, začátek vážení
11:15 – 11:45                      vážení + přestávka

11:45 – 12:00                      přesun k sektorům na závodní úsek
12:00 –                                 1. signál – začátek přípravy
12:00 – 13:20                      příprava
12:30 – 12:50                     2. signál – kontrola krmení
13:20 – 13:30                     3. signál – krmení

13:30                                    4. signál – začátek 2. kola závodu
16:25                                     5. signál – 5 minut do konce 2. kola
16:30                                    6. signál – konec 2. kola, začátek vážení
16:30 – 17:00                      vážení

18:00                                    vyhlášení výsledků, předání cen

 

Živá, krmení a vše rybářské – volejte na 604 855 132 – Pepa Konopásek

 

VÝHRY:

Pro tři nejlepší jednotlivce, nejlepšího mládežníka, nejlepší ženu, vítěze jednotlivých sektorů a tři nejlepší družstva budou připraveny poháry, které věnuje MRS.

 

Nejlepší tři jednotlivci a mládežník a žena budou odměněni věcnými cenami z vybraného startovného. Podmínkou vyhlášení jednotlivé kategorie je účast alespoň tří závodníků.

 

Občerstvení není zajištěno!

 

Účast výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15 let ručí rodiče nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku na místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

 

Další informace na tel.: 737 199 964, jirik.maly@gmail.com

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *