Propozice na závod – 3. kolo II. ligy LRU Feeder, skupina B

 

Pořadatelé II. ligy skupiny .B v LRU Feeder s pověřením rady ČRS  a ve spolupráci s MO Šumperk si Vás dovolují pozvat na 3.kolo 2.ligy skupiny B v LRU Feeder.

 

Termín: 25.9. – 26.9.2021

Místo konání závodu:  revír č.: 471 027 Desná 1A, vodní nádrž Krásné

Ředitel závodu: Janiš Jiří

Garant závodu: Hanousek Václav

Hlavní rozhodčí: Břoušek Jaroslav

JURY: bude stanovena z řad závodníků

 

Časový harmonogram:

Pátek 24.9.2020

12:00 – 17:00

Je povolen oficiální trénink v celé délce závodní trati. V průběhu tréninku není povoleno sakovat ryby. Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích. Po ukončení oficiálního tréninku je lov ryb na závodním úseku zakázán!

 

Sobota  25.9.2021

07:30 – 08:00 Sraz, prezentace

08:00 –  Oficiální zahájení závodů

08:00 – 09:00 Losování

09:00 – 09:30 Přesun k sektorům

09:30 – 10:50 1. signál – příprava

10.00 – 2. signál kontrola krmení

10.50 – 3. Signál – krmení

11:00 – 4. signál – začátek 1. kola závodu

15:55 – 5. signál – 5 min. do konce kola

16:00 – 6. signál – konec 1. kola, vážení

 

Neděle 26.9.2021

06:30 – 07:00 Sraz na závodním úseku

07:00 – 07:30 Losování

07:30 – 08:30 Přesun k sektorům

08:30 – 1. signál začátek přípravy

08:30 – 09:50 Příprava

09.00 – 2. signál kontrola krmení

09:50 – 3. signál-krmení

10:00 4. signál – začátek 2.kola závodu

14:55 5. signál – 5 min. do konce kola

15:00 6. signál – konec 2. kola

15:00 – 16:00 – vážení

16:30 – Vyhlášení výsledků, předání cen      

                               

Závodní trať: bude rozdělena do tři sektorů A, B, C. Losem se určí, kdo kde chytá. Každý sektor je pak rozdělen na 14 úseků po cca 10 metrech. Voda mimopstruhová, stojatá s hloubkou 0,8 – 2,5 m, výskyt ryb: kapr, cejn, plotice, ostroretka, perlín.

 

Místo srazu: https://mapy.cz/s/hatahebuco

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravidla
Každý závodník
závodí na vlastní nebezpečí. Soutěží se dle Závodního a Soutěžního řádu  LRU FEEDER 2021. Viz http://www.rybsvaz.cz/  Závodníci jsou povinni seznámit se s těmito řády a řídit se jimi. Povinností jsou dva min. 4 metrové vezírky.  

 

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:

Platný státní rybářský lístek, platná povolenka k rybolovu na revír ČRS, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2021.

 

Upozornění :
Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu.

 

Vjezd na hráz nádrže je povolen pouze pro vykládku a nakládku vybavení závodníků sektoru C. Během závodu NENÍ DOVOLENO parkovat na hrázi.

Z tohoto důvodu doporučujeme účastníkům s sebou vzít přepravní systémy.

 

Na sektorech „A“ a „B“ (na „panelech“) bude v rámci dodržení co možná nejvíce možné rovné přímky trati umožněno usazení sedaček a křesel do vody – doporučujeme účastníkům s sebou vzít platformy na usazení sedaček a křesel do vody.

 

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.

Taktéž jsou závodníci povinni se seznámit s nařízeními vlády a HS ohledně COVID 19 a řídit se jimi.

Ubytování ani občerstvení pořadatel nezajišťuje.

 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

 

Další info. Jirka Janiš na tel: 608 639 810, charlifisch@seznam.cz

 

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *