Propozice na Otevřené Mistroství ČR jednotlivců, žen a tříčlenných družstev v LRU Feeder 2021

Otevřené Mistroství ČR jednotlivců,
žen a tříčlenných družstev
v LRU Feeder 2021

Pořadatelé ve spolupráci s MO Litoměřice z pověření sekce LRU Feeder při Radě ČRS, si vás dovolují
pozvat na otevřené Mistrovství České republiky LRU Feeder 2021.

Termín závodů: 28. 8. 2021 až 29. 8. 2021

Místo závodu: Závodní trať bude vytyčena na revíru Labe 9 441025 MO Litoměřice pravý břeh řeky Labe od starého
mostu u soutoku až pod nový most Generála Chábery

Organizační výbor:
Ředitel závodu: Novák Zdeněk
Garant závodu: David Sigmund
Technické zabezpečení: MO ČRS Litoměřice
Jury: bude ustanovena z řad závodníků

Startovné:
Jednotlivci ve výši 1.000, -Kč.
Tříčlenné družstvo ve výši 3.000, – Kč, celkem za tým.

Přihlásit se může jak družstvo, tak jednotlivci. V případě, že se přihlásí pouze jednotlivci, nebudou
z nich sestavována družstva.
Přihlášky zasílejte na email: micrmlekojedy@seznam.cz.

Přihlášení do závodů je nutné předem, nejpozději do 10. 8. 2021.
Do přihlášky uveďte jméno závodníka (případně název družstva), číslo průkazu sportovce a číslo účtu,
z něhož bude odesláno startovné.

Pozor, letos kategorie Kadeti a Junioři, mají mistrovství v jiném termínu!!!!!!

Startovné prosíme uhraďte do 15. 8. 2021 na účet číslo 27-3867930247/0100, do zprávy
pro příjemce uveďte jméno závodníka, případně název týmu. (startovné není možné uhradit na místě závodu)

Jednotlivcům nebo družstvům, která se nepřihlásí na výše uvedený email v požadovaném
termínu, stejně tak jako jednotlivcům nebo družstvům, která neuhradí startovné do
požadovaného data, nebude umožněna účast na závodě !!!!! (uhrazením je míněno připsání
peněz na účet pořadatele, nikoliv odeslání peněz z účtu přihlášeného).
Přihlášení do závodu je závazné, pomáháte tím zkvalitnit přípravu celého závodu.
Startovné nebude při neúčasti vráceno !!!!!

S ohledem na aktuální epidemiologická opatření bude pro účast v závodě zapotřebí
následujících dokladů. Pokud kdokoliv z účastníků nebude mít tyto dokumenty k dispozici,
nebude mu umožněna účast v závodě bez náhrady startovného. Níže uvedená potvrzení o
negativním výsledku testu, očkování, prodělání nemoci musí předložit všichni účastníci,
včetně veškerého doprovodu. Budou uznána pouze potvrzení vydaná schválenou
laboratoří nebo zdravotnickým zařízením. Čestné prohlášení není možné!! Bez výjimek!
Potvrzení odevzdávejte hlavním pořadatelům ihned po příjezdu na závodní úsek.
(V případě příjezdu v pátek před zahájením oficiálního tréninku.)

Jsou stanoveny následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo
pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným
opatřením:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2
s negativním výsledkem, nebo
c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném
očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem
působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve
Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění
covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových
stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě,
podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u
očkování uplynulo:
i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,
ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC
nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo
iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně
14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo
d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle
platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního
testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2
neuplynulo více než 180 dní

Časový harmonogram:

Pátek 27.8.2021
11:00- 19:00 Oficiální trénink v celé délce závodní tratě. Místa pro trénink se budou losovat.

Místa přidělená jednotlivým týmům k tréninku budou sdělena pořadatelem na místě
konání závodu po předložení dokumentů požadovaných touto pozvánkou. V průběhu
tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Po ukončení oficiálního tréninku je pro závodníky
lov ryb na závodním úseku zakázán!

Sobota 28.8.2021
07:30 – 09:00 Sraz, prezentace
09:00 – 09:30 Oficiální zahájení MiČR 2021
09:30 – 10:30 Losování
10:30 – 11:30 Přesun k sektorům
11:30 1. signál – začátek přípravy
11:45 2. signál – kontrola krmení
12:50 3. signál – hlavní krmení
13:00 4. signál – začátek 1.kola závodu
17:55 5. signál – 5 minut do konce 1.kola
18:00 6. signál – konec 1.kola závodu

Neděle 29.8.2021
07:00 – 07:30 Sraz na závodním úseku
07:30 – 08:30 Losování
08:30 – 09:30 Přesun k sektorům
09:30 1. signál – začátek přípravy
09:45 2. signál – kontrola krmení
10:50 3. signál – hlavní krmení
11:00 4. signál – začátek 1.kola závodu
15:55 5. signál – 5 minut do konce 2.kola
16:00 6. signál – konec 2.kola závodu
17:30 Vyhlášení výsledku.

Pro vítězná družstva, jednotlivce a ženy jsou připraveny hodnotné ceny a poháry.
Za sektorová vítězství budou poháry.
Nebude vyhlašována kategorie kadeti a junioři.

Pravidla závodu:
Závod probíhá podle ustanovení Závodního a Soutěžního řádu sekce LRU feeder, v platném znění pro
rok 2021, s níže uvedenými upřesněními:

Nástrahy, návnady a způsob vnadění:
1. Celkové množství návnad je omezeno na 12 litrů navlhčené směsi.
2. Maximální povolené množství živých nástrah na jedno kolo je 2,5 l z toho 0,5l patentka malá.
Množství velké patentky je stanoveno na 0,125 l, tj. nejmenší odměrná nádobka v sadě měrných
misek (1/8 = 0,125 l tj. nad rámec povolených 2,5 lživých nástrah).
3. Závodníci mohou vnadit při hlavním krmení pouze košíčkem o objemu max. 1 dcl o rozměrech max.
5 cm x 7 cm a sestava nesmí obsahovat koncový návazec s háčkem. Při vlastním závodě se vnadí
pouze košíčkem, vnadění rukou, katapultem nebo jiným způsobem než krmítkem, je zakázáno.

Každý závodník musí být vybaven a v případě nutnosti musí použít 2 vezírky pro uchování ryb.

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:
– platný státní rybářský lístek,
– legitimace člena ČRS (MRS), cizinci příslušné povolení k lovu v jejich zemi,
– průkaz sportovce s vylepenou známkou za rok 2021
– platná povolenka pro shora uvedený revír (případně hostovací povolenka) – bude kontrolováno při
prezenci (bez platné povolenky nebude závodník zařazen do závodu, bez nároku na vrácení
startovného).

Cesta na závodní úsek:
Z dálnice D8 odbočit směrem na exitu 45 – směr Litoměřice, oba kruhové objezdy projet rovně.
Odbočit do obce Mlékojedy, první odbočkou doleva, poté zase doleva.
GPS: 50.5279311N, 14.1117025E

Popis závodního úseku:
Voda mírně tažná s výskytem běžných nížinných ryb, hloubka 2,5-4 metry.

Výskyt ryb:
Typická voda cejnového pásma s širokým druhovým zastoupením rybí obsádky. Kapr, cejn, plotice,
ouklej, amur, okoun, parma, sumec, karas, podoustev a ostroretka.

Ubytování závodníků:
Pořadatel ubytování závodníkům nezajišťuje, možnost přespání podél závodní tratě.
Pořadatel upozorňuje, že každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá
za škody jím způsobené a jemu způsobené. Musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po
skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit, a to včetně odpadků, lahví a různého
dalšího odpadu, který nesmí ponechat u vody ani na louce.

Autem bude možné vjet pouze na část závodního úseku, část bude nutno nosit. Je třeba
dbát pokynů pořadatele.

Pro účastníky závodu je zajištěno po celou dobu závodu občerstvení.

Těšíme se na klidný průběh závodů v krásném rybářském prostředí.
S pozdravem Zdeněk Novák a David Sigmun

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *