Propozice na Barbus cup 2021 – závod dvojic

Barbus cup – dvojice 2021

HLAVNÍ SPONZOR :

 

 

 

 

Další partneři:

 

 

 

 

 

 

 

Pro účast v závodě bude zapotřebí následujících dokladů. V tištěné formě. Pokud kdokoliv z účastníků nebude mít tyto dokumenty k dispozici, nebude mu umožněna účast v závodě bez náhrady startovného. Potvrzení o negativním výsledku testu musí předložit všichni účastníci, včetně veškerého doprovodu. Potvrzení odevzdávejte hlavním pořadatelům ihned po příjezdu na závodní úsek či louku.

Stanovují následující podmínky pro vstup osob do některých vnitřních a venkovních prostor nebo pro účast na hromadných akcích nebo jiných činnostech, je-li to vyžadováno tímto mimořádným opatřením:

a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo

c) osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží národním certifikátem o provedeném očkování, které je písemným potvrzením vydaným alespoň v anglickém jazyce oprávněným subjektem působícím v České republice, v jiném členském státě Evropské unie nebo ve státě, který je uveden ve Sdělení Ministerstva zdravotnictví jako země nebo její část s nízkým rizikem nákazy onemocnění covid-19, jehož vzor je zveřejněn v seznamu uznaných národních certifikátů na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky, které obsahuje údaje o očkované osobě, podanému typu vakcíny, datu podání vakcíny, identifikaci subjektu, který potvrzení vydal, že u očkování uplynulo:

i) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 90 dní, pokud nebyla aplikována druhá dávka,

ii) od aplikace první dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC nejméně 22 dní, ale ne více než 9 měsíců, pokud byla aplikována druhá dávka, nebo

iii) od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, ale ne více než 9 měsíců, nebo

d) osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní, nebo

e) osoba na místě podstoupí preventivní antigenní test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, nebo

f) osoba absolvovala v rámci povinného testování zaměstnanců stanoveného jiným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou a byl osobě poskytnut jejím zaměstnavatelem, s negativním výsledkem; tato skutečnost se dokládá potvrzením od zaměstnavatele nebo čestným prohlášením, nebo

g) osoba ve škole nebo školském zařízení absolvovala podle jiného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nejdéle před 72 hodinami test na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2, který je určen pro sebetestování nebo povolený Ministerstvem zdravotnictví k použití laickou osobou, s negativním výsledkem, tato skutečnost se dokládá čestným prohlášením, resp. čestným prohlášením zákonného zástupce osoby nebo potvrzením školy.

 

 

LRU Feeder a pořadatelé si Vás dovolují pozvat na 4. ročník feederových závodů dvojic Barbus cup 2021.

 

Termín závodu: 16. 7. – 18.7.2021

 

Místo závodu: revír 411057 Labe 25, MO Týnec nad Labem (nad tenisovými kurty)

 

Organizační výbor:

Ředitel závodu: Jaroslav Buriánek

Garant závodu: Petr Reichert

Jury bude stanovena z řad závodníků.

 

 

Popis závodu: závod dvojic

 

Přihlášení do závodu: burky-12@centrum.cz ,  tel. 724808902.

Nejpozději do 11. 7. 2021!!!  Do přihlášek uveďte celá jména, název teamu.

 

Omezená kapacita 60 dvojic!!!!!

 

Startovné:  500 kč/závodník = 1000 kč za dvojici. Ženy 250Kč, děti do 15 let a členové MO ČRS Týnec nad Labem startovné nehradí – jsou našimi hosty.

Startovné prosím uhraďte předem na bankovní účet 1821954113/0800, do zprávy pro příjemce uveďte jména závodníků, případně název týmu.

 

Pravidla závodu a popis trati:

Každý z dvojice musí být vybaven vezírkem o minimální délce 3m a každá dvojice musí mít rezervní vezírek v případě většího počtu úlovků, podběrákem pro bezpečné vylovení ryb a vyprošťovačem háčků. Ryby se uchovávají ve vezírcích a váží se po skončení závodu. Každý loví na jeden feederový nebo winklepickerový prut s jedním návazcem. Trať bude rozdělena do sektorů po 15 – 20 m (dle počtu přihlášených). Dvojice sedí spolu v jednom sektoru!! Boduje se každá ulovená ryba 1g-1bod,Vítěz sektoru dostane 1 bod atd. Vítězí dvojice s nejnižším součtem umístění po skončení 2. kola závodu. Pro první 3 dvojice budou připraveny poháry + finanční odměna, věcné ceny od firmy FISHMASTER A MIKBAITS.

 

Nástrahy, návnady a způsob vnadění.

  1. Celkové množství návnad není omezeno.
    2. Celkové množství povolených živých návnad a nástrah není omezeno.
    3. Závodníci mohou vnadit při základním vnadění a v průběhu závodu pouze krmítkem max. velikosti dle ZŘ (průměr 5 cm a max. délka 7 cm). Při hrubém krmení sestava nesmí obsahovat koncový návazec s háčkem.
    K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platný státní rybářský lístek, legitimace člena ČRS (MRS), platná povolenka k rybolovu na revír 411 057 Labe 25

 

Časový harmonogram:

Pátek 16. 7.2021: od 12.00 – 20.00 hod. je povolen trénink v celé délce závodní trati. Při tréninku je zakázáno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích. Po ukončení oficiálního tréninku je pro závodníky lov ryb na závodním úseku zakázán!

 

Sobota 17.7.2021 :

8.00 – 9.00                  Prezentace závodníků

9.00 – 9.30                  Oficiální zahájení závodu

9.30 – 10.00                Losování

10:00 – 10.30                Přesun k sektorům

10.30                         1. signál – začátek přípravy

10.30 – 12.00                Příprava

11.50                         2. signál – krmení

12.00                         3. signál – začátek závodu

16.55                         4. signál – 5 minut do konce závodu

17.00                         5. signál – konec závodu, vážení úlovků

 

 

Neděle 18.7.2021 :

6.30                                Sraz

6.30 – 7.00                     Losování

7.00 – 7.30                     Přesun k sektorům

7.30                             1. signál – začátek přípravy

7.30 – 9.00                  Příprava

8.50                             2. signál – krmení

9.00                             3. signál – začátek závodu

13.55                           4. signál – 5 minut do konce závodu

14.00                           5. signál – konec závodu, vážení úlovků

16.00                           vyhlášení výsledků, předání cen

 

 

 

Občerstvení na závodním úseku bude zajištěno.

 

Ubytování pořadatel nezajišťuje.

 

Pořadatel upozorňuje, že každý závodník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené a jemu způsobené. Musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu. Automobily se musí pohybovat pouze po vyježděných cestách a parkovat pouze na místech k tomu určených. Při pohybu automobilem, po závodním úseku dbejte pokynů pořadatele.

 

.

 

 

 

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *