PROPOZICE NA ZÁVOD – 2. kolo II. ligy LRU Feeder 2019

 

Pořadatelé II. Ligy v LRU Feeder s pověřením Rady ČRS a PS MRS Uherské Hradiště si Vás dovolují pozvat na 2. kolo II. Ligy  sk. B v LRU Feeder.

 

Termín závodu: 8.6.2019

 

Místo konání závodu: revír – Morava 10 (461 094) v Uherském Hradišti  (u kurtů)

 

Organizační výbor:

Garant závodu: Ing. Zdeněk Kejnar

Ředitel závodu: Jaroslav Břoušek

Hlavní rozhodčí: Radek Černý

JURY: bude stanovena z řad závodníků

 

 

Časový harmonogram závodu:

Pátek 7.6.2019

Od 12:00 – do 20:00 hodin je povolen oficiální trénink v celé délce závodní tratě. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

 

Sobota  8.6.2019

05:30 – 05:50             sraz, prezentace

05:50 – 06:00             oficiální zahájení závodu

06:00 – 06:30             losování

06:30 – 07:00             přesun k sektorům

07:00 – 08:20             1. signál – příprava

07:20 – 07:50             2. signál – kontrola krmení

08:20 – 08:30             3. signál – krmení

08:30 –                        4. signál – začátek 1. kola závodu

11:25 –                        5. signál – 5 minut do konce kola

11:30                          6. signál – konec 1. kola, vážení

11:30 –                        vážení

 

 

 

Losování 2. Kola

12:30 – 13:00             losování

13:00 – 13:20             přesun k sektorům

13:20 – 14:20             1. signál – začátek přípravy

13:35 – 13:50             2. signál – kontrola krmení

14:20 – 14:30             3. signál – krmení

14:30 –                        4. signál – začátek  2. kola závodu

17:25 –                        5. signál – 5 minut do konce kola

17:30 –                        6. signál – konec  2. kola, vážení

17:30                          vážení  2. kola závodu

19:00                          vyhlášení výsledků, předání cen

 

 

Pravidla závodu:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU Feeder, v platném znění pro rok 2019. Každý závodník musí mít 2 závodní vezírky z důvodu možnosti odchytu většího množství ryb.

 

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:

Platný státní rybářský lístek, platná povolenka k rybolovu na revír MRS, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2019.

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.

Závodní trať: bude rozdělena do tří sektoru A, B, C přibližně po 15m. Břeh travnatý (doporučuji vzít sebou srp či mačetu), voda středně tažná s hloubkou 2.5 – 4 m, dno bahnité, výskyt ryb: kapr obecný, cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, ostroretka, parma, sumec.

 

Místo stazu: ZDE      https://mapy.cz/s/1DxDm

 

Výhry: Poháry dle soutěžního řádu 2019.

 

Pořadatel občerstvení nezajišťuje!!! V blízkosti je případně restaurace.

 

Ubytování organizátor nezajišťuje, ale je možno přespat v budově areálu MO na karimatce nebo na pozemku vedle budovy postavit stan.

 

Účast výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15 let ručí rodiče nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku na místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

Další info na tel: 605 958 114

Spread the love

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *