PROPOZICE NA ZÁVOD – 2. kolo II. Ligy LRU Feeder 2018

 

 

 

 

 

 

PROPOZICE NA ZÁVOD – 2. kolo II. Ligy LRU Feeder 2018

Pořadatelé II. Ligy LRU Feeder s pověřením Rady ČRS a PS MRS Uherské Hradiště si Vás dovolují pozvat na 2. Kolo II. Ligy skupiny B  LRU Feeder 2018.

Termín závodu: 9.6.2018
Místo konání závodu: revír – číslo revíru 461 094 –  Morava 10,  Uherské Hradiště (u kurtů)

Organizační výbor:

Garant závodu: Jiří Malý ml.
Ředitel závodu: Jan Zavřel
Hlavní rozhodčí: Vítězslav Král
JURY: bude stanovena z řad závodníků

 

Časový harmonogram závodu:
Pátek 8.6.2018

Od 10:00 – do 19:00 hodin je povolen oficiální trénink. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

 

Sobota  9.6.2018
05:50                                    sraz, prezentace
05:50 – 06:00                     oficiální zahájení závodu
06:00 – 06:30                     losování
06:30 – 07:00                     přesun k sektorům
07:00 – 08:20                     1.signál – příprava
07:20 – 07:50                     2.signál – kontrola krmení
08:20 – 08:30                     3.signál – krmení
08:30 –                                  4.signál – začátek 1. kola závodu
11:25 –                                  5.signál – 5 minut do konce kola
11:30                                    6.signál – konec 1. kola
11:30 –                                  vážení

 

12:30 – 13:00                     losování 2. kola
13:00 – 13:20                     přesun k sektorům
13:20 – 14:20                     1. signál – začátek přípravy
13:35 – 13:50                     2.signál – kontrola krmení
14:20 – 14:30                     3.signál – krmení
14:30 –                                  4.signál – začátek  2. kola závodu
17:25 –                                  5.signál – 5 minut do konce kola
17:30 –                                  6.signál – konec  2. kola
17:30                                    vážení  2. kola závodu
19:00                                    vyhlášení výsledků, předání cen

 

Pravidla závodu:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU Feeder, v platném znění pro rok 2018.

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:

Platný státní rybářský lístek, legitimace člena MRS nebo ČRS, platná povolenka k rybolovu na revír Moravského rybářského svazu, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2018. Pro trénink i vlastní závod je nutné nesmazatelným způsobem zapsat do povolenky datum a číslo revíru.

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.

Závodní trať: bude rozdělena do tří sektorů A, B, C po 15 metrech. Břeh travnatý (doporučuji vzít sebou srp či mačetu), voda středně tažná s hloubkou 2.5 – 4 m, dno bahnité, výskyt ryb: kapr obecný, cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, ostroretka, parma, sumec.

 

Místo srazu:

 

https://mapy.cz/s/1DxDm

Výhry: Poháry dle soutěžního řádu 2018.

Občerstvení není zajištěno!

Ubytování organizátor nezajišťuje, ale je možno přespat v budově areálu MO na karimatce nebo na pozemku vedle budovy postavit stan.

Účast výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15 let ručí rodiče nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinné

dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku na místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Další informace na tel: 776 028 539, jan.zauwik@gmail.com

Spread the love

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *