PROPOZICE NA ZÁVOD – 3. kolo I. ligy LRU Feeder 2017

Pořadatelé I. ligy v LRU Feeder s pověřením Rady ČRS, MO ČRS Litoměřice si Vás dovolují pozvat na 3. kolo I. ligy v LRU Feeder.

 

Termín závodu: 9. 6. – 11. 6. 2017

 

Místo konání závodu: revír – č. r. 441023 Labe 6-7, Litochovice nad Labem

 

Organizační výbor:

Garant závodu:          David Sigmund
Ředitel závodu:          Zdeněk Novák
Hlavní rozhodčí:         Miroslav Stejskal
JURY:                         bude stanovena z řad závodníků
Dozor:                        RS MO ČRS Litoměřice

 

Časový harmonogram závodu:

Pátek 9. června 2017

od 14:00 – do 20:00 hodin je povolen oficiální trénink v celé délce závodní tratě. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

Žádáme o maximální šetrnost vůči rybám.

 

Sobota 10. června 2017

08:00 – 09:00    Sraz, prezentace
09:00 – 09:30    Oficiální zahájení závodů
09:30 – 10:00    Losování
10:00 – 11:00   Přesun k sektorům
11:00               1. signál – začátek přípravy
11:00 – 12:30  příprava
11:15               2.signál – kontrola krmení
12:20               3.signál – krmení
12:30               4. Signál – začátek 1. kola závodu
17:25               5. signál – 5 min. do konce kola
17:30               6. Signál – konec 1. kola, vážení
17:30 – 18:00  vážení 1. kola závodu

 

Neděle 11. června 2017

06:00 – 06:30   Sraz na závodním úseku
06:30 – 07:00   Losování
07:00 – 08:00   Přesun k sektorům
08:00              1.signál začátek přípravy
08:00 – 09:30   Příprava
8:15                2.signál – kontrola krmení
09:20              3.signál – krmení
09:30              4. signál – začátek 2.kola závodu
14:25              5. signál – 5 min. do konce kola
14:30              6. signál – konec 2. kola
14:30 – 15:00    vážení 2. kola
16:00                vyhlášení výsledků, předání cen

 

Pravidla závodu:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU feeder, v platném znění pro rok 2017.

 

 

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platný státní rybářský lístek, platná povolenka k rybolovu na revíru v severních Čechách, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2017.

 

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě!!!!!!!!!!

 

 

Závodní trať: bude rozdělena do tří sektorů A, B, C. Losem se určí, kdo kde chytá. Každý sektor je pak rozdělen na 14 úseků po cca 10 metrech. Voda mimopstruhová, stojatá s hloubkou 3 – 5 m, výskyt ryb: kapr, cejn, plotice, ostroretka, jelec tloušť, cejnek malý, sumec velký, perlín ………

GPS souřadnice 50°33’29.740″N, 14°2’4.923″E

 

 

 

 

 

Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Spread the love

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *