PROPOZICE NA ZÁVOD – 2. kolo II. ligy LRU Feeder 2017

Pořadatelé II. Ligy  v LRU Feeder s pověřením Rady ČRS a PS MRS Uherské Hradiště si Vás dovolují pozvat na 2. kolo II. Ligy  sk. B v LRU Feeder.

 

Termín závodu: 27.5..2017

 

Místo konání závodu: revír – Morava 10 (461 094) v Uherském Hradišti  (u kurtů)

 

Organizační výbor:

Garant závodu: Ing. Zdeněk Kejnar

Ředitel závodu: Jaroslav Břoušek

Hlavní rozhodčí: Bc. Martin Maťák

JURY: bude stanovena z řad závodníků

 

 

Časový harmonogram závodu:

Pátek 26.5.2017

Od 12:00 – do 20:00 hodin je povolen oficiální trénink v celé délce závodní tratě. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

 

Sobota  27.5.2017

05:30 – 05:50             sraz, prezentace

05:50 – 06:00             oficiální zahájení závodu

06:00 – 06:30             losování

06:30 – 07:00             přesun k sektorům

07:00 – 08:20             1. signál – příprava

07:20 – 07:50             2. signál – kontrola krmení

08:20 – 08:30             3. signál – krmení

08:30 –                        4. signál – začátek 1. kola závodu

11:25 –                        5. signál – 5 minut do konce kola

11:30                          6. signál – konec 1. kola, vážení

11:30 –                        vážení

 

 

 

Losování 2. Kola

12:30 – 13:00             losování

13:00 – 13:20             přesun k sektorům

13:20 – 14:20             1. signál – začátek přípravy

13:35 – 13:50             2. signál – kontrola krmení

14:20 – 14:30             3. signál – krmení

14:30 –                        4. signál – začátek  2. kola závodu

17:25 –                        5. signál – 5 minut do konce kola

17:30 –                        6. signál – konec  2. kola, vážení

17:30                          vážení  2. kola závodu

19:00                          vyhlášení výsledků, předání cen

 

 

Pravidla závodu:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU Feeder, v platném znění pro rok 2017.

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:

Platný státní rybářský lístek, platná povolenka k rybolovu na revír MRS, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2017.

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.

Závodní trať: bude rozdělena do tří sektoru A, B, C po 15 metrech. Břeh travnatý (doporučuji vzít sebou srp či mačetu), voda středně tažná s hloubkou 2.5 – 4 m, dno bahnité, výskyt ryb: kapr obecný, cejn velký, cejnek malý, plotice obecná, podoustev říční, ouklej obecná, ostroretka, parma, sumec.

 

Místo stazu:  ZDE      https://mapy.cz/s/1DxDm

Výhry: Poháry dle soutěžního řádu 2017.

Pořadatel občerstvení nezajišťuje!!! V blízkosti jsou případně dvě restaurace.

Ubytování organizátor nezajišťuje, ale je možno přespat v budově areálu MO na karimatce.

Účast výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15 let ručí rodiče nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku na místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

 

Pořadatelé si vyhrazují právo změny.

Další info na tel: 605 958 114

Spread the love

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *