PROPOZICE NA ZÁVOD – 1. Kolo II. Ligy LRU Feeder 2017

 

 

 

 

 

Pořadatelé II. Ligy v LRU Feeder s pověřením Rady ČRS, MO ČRS Hlinsko si Vás dovolují pozvat na 1. Kolo II. Lidy  sk. B v LRU Feeder 2017.

 

 

 

 

 

Termín závodu: 6.5.2017
Místo konání závodu: revír – č.r. 451 023 Chrudimka 7,  Kameničky, rybník Groš
Organizační výbor:

Garant závodu: Miroslav Moravec
Ředitel závodu: Jan Zavřel
Hlavní rozhodčí: Karel Vildmon
JURY: bude stanovena z řad závodníků

 

Časový harmonogram závodu:
Pátek 5.5.2017

Od 10:00 – do 20:00 hodin je povolen oficiální trénink. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

 

 

Sobota  6.5.2017
05:50                            sraz, prezentace
05:50 – 06:00               oficiální zahájení závodu
06:00 – 06:30               losování
06:30 – 07:00               p
řesun k sektorům
07:00 – 08:20               1. signál – p
říprava
07:20 – 07:50               2. signál – kontrola krmení
08:20 – 08:30               3. signál – krmení
08:30 –                          4. signál – za
čátek 1. kola závodu
11:25 –                          5. signál – 5 minut do konce kola
11:30                            6. signál – konec 1. kola, vá
žení
11:30 –                          vá
žení

Losování 2. Kola

12:30 – 13:00               losování
13:00 – 13:20               p
řesun k sektorům
13:20 – 14:20               1. signál – za
čátek přípravy
13:35 – 13:50               2. signál – kontrola krmení
14:20 – 14:30               3. signál – krmení
14:30 –                          4. signál – za
čátek 2. kola závodu
17:25 –                          5. signál – 5 minut do konce kola
17:30 –                          6. signál – konec 2. kola, vá
žení
17:30                            vá
žení 2. kola závodu
19:00                            vyhlášení výsledk
ů, předání cen

 

 

Pravidla závodu:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU Feeder, v platném znění pro rok 2017.

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady:

Platný státní rybářský lístek, platná povolenka k rybolovu na revír Východočeského ÚS, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2017. Pro trénink i vlastní závod je nutné nesmazatelným způsobem zapsat do povolenky datum a číslo revíru.

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.
Závodní trať: bude rozdělena do tří sektoru A, B, C po 10 metrech. Břehy travnaté. Voda stojatá s hloubkou 1-2m, výskyt ryb: kapr, cejn velký, plotice obecná, amur, lín, karas, okoun atd.

 

Místo srazu: https://mapy.cz/s/1x1PX

Výhry: Poháry dle soutěžního řádu 2017.

Občerstvení není zajištěno!

Ubytování organizátor nezajišťuje, je možné stanovat na louce v místě srazu.

Účast výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15 let ručí rodiče nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku na místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Další info na tel: 776 028 539, jan.zauwik@gmail.com

Pokud by někdo potřeboval zajistit povolenku, lze ji zajistit na výše uvedeném tel. čísle nejpozději do 24.4.2017 (Týdenní povolenka 400kč – pátek trénink, sobota závod)

 

Spread the love

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *