PROPOZICE NA ZÁVOD – 1. kolo I. ligy LRU Feeder 2017

Pořadatelé I.ligy v LRU Feeder s pověřením Rady ČRS, MO ČRS Šumperk si Vás dovolují pozvat na 1.kolo I.ligy v LRU Feeder.

 

Termín závodu: 22. – 23. dubna 2017

Místo konání závodu: revír – č. r. 471 027 Desná 1A, vodní nádrž Krásné, Šumperk

 

Organizační výbor:

Garant závodu: ing. Kolařík David
Ředitel závodu: Kroča Jiří
Hlavní rozhodčí: Bořuta Pavel
JURY: bude stanovena z řad závodníků
Dozor: RS MO ČRS Šumperk

 

Časový harmonogram závodu:

 

Pátek 21. dubna 2017

od 12:00 – do20:00 hodin je povolen oficiální trénink v celé délce závodní tratě. V průběhu tréninku není povoleno uchovávat ryby ve vezírcích! Platí povinnost zapsat docházku do přehledu o úlovcích!

 

Sobota 22. dubna 2017

08:00 – 09:00  Sraz, prezentace
09:00 – 09:30  Oficiální zahájení závodů
09:30 – 10:00  Losování
10:00 – 11:00  Přesun k sektorům
11:00             1. signál – začátek přípravy
11:00 – 12:30  příprava
11:15             2.signál kontrola krmení
12:20             3. signál-krmení
12:30             4. signál         začátek 1. kola závodu
17:25             5. signál – 5 min. do konce kola
17:30             6. signál   konec 1. kola, vážení
17:30              vážení 1. kola závodu

 

Neděle 23. dubna 2017

06:00 – 06:30   Sraz na závodním úseku
06:30 – 07:00   Losování
07:00 – 08:00   Přesun k sektorům
08:00              1. signál začátek přípravy
08:00 – 09:30   Příprava
8:15                2. signál kontrola krmení
09:20              3. signál-krmení
09:30              4. signál – začátek 2.kola závodu
14:25              5. signál – 5 min. do konce kola
14:30              6. signál – konec 2. kola
14:30 – 15:00  vážení
16:00 –           Vyhlášení výsledků, předání cen

 

Pravidla závodu:

Závod probíhá podle platného Závodního a Soutěžního řádu LRU feeder, v platném znění pro rok 2017.

K účasti na závodě jsou nutné následující platné doklady: Platný státní rybářský lístek, platná povolenka k rybolovu na revír ÚS Severní Moravy a Slezska, platný registrační průkaz sportovce s vylepenou známkou pro rok 2017.

 

Po skončení závodu je závodník povinen své místo řádně uklidit a to včetně odpadků, lahví a různého dalšího odpadu – proběhne kontrola závodní tratě.

 

Závodní trať: bude rozdělena do tři sektorů A, B, C. losem se určí, kdo kde chytá. Každý sektor je pak rozdělen na 14 úseků po cca 10 metrech. Voda mimopstruhová, stojatá s hloubkou 0,8 – 2,5 m, výskyt ryb: kapr, cejn, plotice, ostroretka, perlín ………

GPS souřadnice 49°57’56.8″N 17°01’57.6″E  

 

Pořadatel organizuje závod tak, aby byla v maximální míře zaručena bezpečnost všech závodníků včetně doprovodu a diváků. Přesto všechno je účast na této akci výhradně na vlastní nebezpečí. Za nezletilého do 15-ti let ručí rodiče, nebo zákonný zástupce. Pořadatel nenese žádnou odpovědnost za škody na majetku ani zdraví a účastníci závodu berou toto svým přihlášením se do závodu na vědomí. Závodníci i doprovod jsou povinni dbát všech pokynů pořadatele, zejména pokud jde o parkování vozidel a udržování pořádku v místě závodu. Případné škody na pozemcích a majetku jdou na vrub viníka, nikoliv pořadatele.

Ubytování pořadatel nezajišťuje. Občerstvení v autokempu Krásné.

Spread the love

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *